Charcter-LCD

 

Auflösung
Modul Masse
Sichtbare Fläche
Controller / Interface
Model
Datenblatt
Auflösung
8*1
Modul Masse
55*27
Sichtbare Fläche
48*12
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC0801A
Auflösung
8*2
Modul Masse
58*32
Sichtbare Fläche
36*16
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC0802A
Auflösung
10*4
Modul Masse
57*57
Sichtbare Fläche
39*24.4
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1004A
Auflösung
8*2
Modul Masse
40*20
Sichtbare Fläche
36.3*13.9
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC0802B
Auflösung
16*1
Modul Masse
80*36
Sichtbare Fläche
66*16
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1601A
Auflösung
12*2
Modul Masse
55.7*32
Sichtbare Fläche
46*14.5
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1202A
Auflösung
16*1
Modul Masse
80*36
Sichtbare Fläche
66*16
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1601A2
Auflösung
16*1
Modul Masse
85*28
Sichtbare Fläche
66*16
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1601B
Auflösung
16*1
Modul Masse
122*33
Sichtbare Fläche
99*13
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1601D
Auflösung
16*2
Modul Masse
80*36
Sichtbare Fläche
66*16
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1602A
Auflösung
16*2
Modul Masse
80*36
Sichtbare Fläche
66*16
Controller / Interface
PCF2116
Model
BRC1602A20C
Auflösung
16*2
Modul Masse
80*36
Sichtbare Fläche
66*16
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1602A3
Auflösung
16*2
Modul Masse
85*30
Sichtbare Fläche
66*16
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1602B
Auflösung
16*2
Modul Masse
85*30
Sichtbare Fläche
66*16
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1602B2
Auflösung
16*2
Modul Masse
80*36
Sichtbare Fläche
66*16
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1602D
Auflösung
16*2
Modul Masse
122*44
Sichtbare Fläche
66*16
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1602E
Auflösung
16*2
Modul Masse
85*32.6
Sichtbare Fläche
66*16
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1602F
Auflösung
16*2
Modul Masse
106.5*43.5
Sichtbare Fläche
66*16
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1602G
Auflösung
16*2
Modul Masse
84*44
Sichtbare Fläche
66*16
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1602H
Auflösung
16*2
Modul Masse
59*29.3
Sichtbare Fläche
52*15
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1602K
Auflösung
16*2
Modul Masse
68*26.8
Sichtbare Fläche
61*19
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1602L
Auflösung
16*4
Modul Masse
87*60
Sichtbare Fläche
62*26
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC1604A
Auflösung
20*2
Modul Masse
116*37
Sichtbare Fläche
85*18.6
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC2002A
Auflösung
20*2
Modul Masse
116*37
Sichtbare Fläche
85*18.6
Controller / Interface
PCF2116
Model
BRC2002A20C
Auflösung
20*2
Modul Masse
180*40
Sichtbare Fläche
149*23
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC2002B
Auflösung
20*2
Modul Masse
146*23
Sichtbare Fläche
123*23
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC2002C
Auflösung
20*2
Modul Masse
80*36
Sichtbare Fläche
66*16
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC2002D
Auflösung
20*4
Modul Masse
98*60
Sichtbare Fläche
77*25.2
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC2004A
Auflösung
20*4
Modul Masse
98*60
Sichtbare Fläche
77*25.2
Controller / Interface
PCF2116
Model
BRC2004A20C
Auflösung
20*4
Modul Masse
146*62.5
Sichtbare Fläche
123.5*43
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC2004B
Auflösung
20*4
Modul Masse
118*43
Sichtbare Fläche
77*25.2
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC2004C
Auflösung
20*4
Modul Masse
77*47
Sichtbare Fläche
60*22
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC2004D
Auflösung
24*2
Modul Masse
118*36
Sichtbare Fläche
94.5*16
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC2402A
Auflösung
40*2
Modul Masse
182*33.5
Sichtbare Fläche
154.4*16.5
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC4002A
Auflösung
40*4
Modul Masse
190*54
Sichtbare Fläche
147*29.5
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC4004A
Auflösung
40*4
Modul Masse
215*60
Sichtbare Fläche
160*34
Controller / Interface
KS0066
Model
BRC4004B
Auflösung
7x1
Modul Masse
2345
Sichtbare Fläche
234
Controller / Interface
asdfasdfas
Model
werweqse